e-bursa kerja

Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan RI
 
Alamat yang dimasukkan harus sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP.