e-bursa kerja

Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan RI